Seminarie i kundbemötande för medlemsbutiker 24/10

 Inbjudande skickas ut via mail.