Ombyggnad i centrum - Esplanaden

 Det byggs om i centrum. Läs mer och följ det som händer på kommunens hemsida.